Frekvenčné meniče

Frekvenčný menič je moderné elektronické zariadenie, ktoré slúži na reguláciu otáčok asynchrónnych elektromotorov. Menič  pracuje na princípe zmeny frekvencie a napätia. Vďaka frekvenčním meničom môžete optimalizovať svoje výrobné procesy, dosiahnuť úspory elektrickej energie a zredukovať prúdové a mechanické frázy pri spustení pohonov. Meniče umožňujú plynulú a skokovú reguláciu rýchlosti chodu trojfázových elektromotorov v oboch smeroch otáčania.
sinamics V20
SINAMICS V20

SIEMENS v rámci svojej širokej ponuky poskytuje všestranné frekvenčné meniče pre základné aplikácie riadenia pohonov. Poskytuje optimálne meniče pre každú aplikáciu, či už s čerpadlami, ventilátormi či kompresormi, alebo s dopravníkmi. Vyznačuje sa krátkou dobou uvedenia do prevádzky, jednoduchou manipuláciou a funkciami pre úsporu energie.