Elektromotory

Elektromotory sú elektrické zariadenia premieňajúce elektrický prúd na mechanickú prácu, resp. na mechanický pohyb. Vďaka tejto vlastnosti sú využívané najmä v priemysle. Sú základnou pohonnou jednotkou väčšiny priemyselných zariadení – dopravníkov, čerpadiel, ventilátorov, mlynčekov a drvičov, obrábacích strojov, robotov a mnoho ďalších prístrojov a zariadení.
štandardné trojfázové elektromotory
Štandardné trojfázové elektromotory

Za štandardné trojfázové elektromotory považujeme motory s kotvou nakrátko a trojfázovým napájaním v rozsahu 200 V až 690 V, pokrývajúce výkonové spektrum od 0,06 kW do 1250 kW.

špeciálne zákazkové elektromotory
Špeciálne zákazkové elektromotory

Okrem predošlých typov motorov vám Siemens ponúka niekoľko ďalších typov a rad elektromotorov, ktoré nie sú štandardne v ponuke.

Elektromotory s brzdou

Brzdové motory sa uplatňujú všade, kde je potrebné po dobehnutí motora zamedziť nechcený pohyb elektromotora, všade tam kde je nutnosť aby motor okamžite zabrzdil v určitej polohe.

Vibračné elektromotory

Vibračné elektromotory EVU, EVK tvorí trojfázový dvojpólový asynchrónny elektromotor s kotvou nakrátko, na ktorom hriadeli sú upevnené výstredníky. Prestavaním výstredníkov je možné meniť odstredivú silu v štyroch stupňoch. Stator vstavaného elektromotoru je zalisovaný do plášťa s masívnymi pätkami pre pripevnenie k vibrovanej sústave.

Jednofázové elektromotory

Jednofázové motory pre štandardné aplikácie sú určené na pohon priemyselných zariadení, tam kde nie je k dispozícii trojfázové napájanie.